Affiliated PACS List

Branch
S.No Name of the PACS
Atmakur 1 Yannawada
2 Bhemavaram
3 Anathasagaram
4 Rajavolu
5 Battepadu
Gudur 6 Sydapuram
7 Thippaguntapalem
8 Chillakuru
9 Gudur-24
Kavali 10 Jaladanki
11 Nagulavaram
12 Kavali
13 Gudavalluru
Kota 14 Thinnelapudi
15 Kothapalem
16 Siddavaram
17 Chittedu
18 Unuguntapalem
Kovur 19 Damaramadugu
20 Duvvuru
21 Sangam
22 Pedaputhudu
23 Gandavaram
24 Gundalammapalem
25 Mudivarthy
26 S.V.D.Varini
27 Padugupadu
28 Alluru (west)
Naidu pet 29 Annamedu
30 Kurugonda
31 Naidupet
32 Chillakuru
Nellore Town 33 Pedacherukuru
34 Madarajuguduru
35 T.P.Guduru
36 Kodurupadu
37 Chinthareddy palem
38 Pedur
39 Gundalapalem
40 Manubolu
41 Krishanapatnem
42 Chowtapalem
Podal 43 Chejeria
44 Kaluvoi
45 Podalakuru
46 Rapur
Sullur pet 47 DamaNellore
48 Tada
49 Nelaballi
Udaya giri 50 M.R.Palli
51 Varikuntapadu
52 Kottalapalli
53 Budawada
54 Kammavaripalem
55 Nandipadu
Vadaku 56 Vakadu
57 Mallam
58 Chittamuru
Venkata giri 59 Venkatagiri
60 Mopuru
61 Kundam
62 Nidigallu
63 Yachavaram
64 Jayampu
65 Lingasumudram
66 Althurupadu
67 Lalapeta
68 Yathaluru
69 Daggavolu
70 Dakkili
71 Bhairavaram
72 Madavayapalem
73 Gollapalli
74 Balayapalli
Vinjamur 75 Siddankonduru
76 Kaligiri
77 Garimanapenta
78 Vinjamoor
79 K.D.Padu